KoMiT GmbH ( Korumalı İşyeri )

KoMiT GmbH ( Korumalı İşyeri )

KoMİT GmbH ( 14.12.2016 )

www.komit.at

KoMİT GmbH engelli ve ruhsal hastalığı olan kişiler için sosyal hizmet vermektedir. Hizmet alanlara yönelik bakım, çalışma ve yaşam alanlarına yöneliktir.

Amaç: yaşam kalitesini iyileştirmek, maksimum özerklik ve bağımsızlık gelişimi, bir kişisel yaşam perspektifi geliştirmede yardım, günlük yaşamda edinilen bilişsel, motor, sosyal ve duygusal becerileri geliştirmeye yönelik uygulamalar, sosyal terapi hizmeti sunmaktır.

KoMİT GmbH, bir kar amacı gütmeyen, siyasi ilişkisi olmayan organizasyonu ile Viyana Belediyesi’ne bağlı  (FSW-Fonds Soziales Wien) uzun zamandır kurulmuş firmadır.

YAŞAM DESTEĞİ (KORUMALI  EVLER):

Tam ve kısmi destekli yaşam desteği farkı yerlerde sunuluyor. Tam destekli yaşam hizmetinden, kendi evinde yaşam desteğine kadar geniş yelpazede hizmet sunumu var. Konut grupları merkezi ama sakin konumlarla karakterizedir. İyi kamu araçları ile erişilebilirlik, bahçe kullanımı, mağaza ve restoranlara yakınlık önemlidir. Evlerin odaları engel durumuna özgü ayarlanmış ve evde kalan bireylerin bireysel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır. Korumalı evlerde amaç kişilerin alışveriş, yemek pişirme, temizlik ve kendi kendilerine yeterli hale gelene kadar eğitim verilmektedir.

Amaç kişisel tüm alanlarda gelişme sağlayarak, terapotik kendi kendine yardım eğitimi yoluyla bağımsız yaşamı sağlamak, bireysel ihtiyaçlara destek olmak.

Hedef kitle: serbral palsy ve çoklu engelli bireyler ile ruhsal hastalığı olan bireyler (psikososyal engelli bireyler)

ÇALIŞMA VE SOSYAL TERAPİ:  

Amaç:

 • Sosyo-kültürel çevre ile bütünleşme,
 • Topluma entegrasyon  ve küçük gruplar halinde işle ilgili bakım tesisleri,
 • Gerçek hayata Yönlendirme,
 • Sosyal eylem yoluyla duygusal yeni deneyimler,
 • Uzamsal, zamansal, insan ve içerik yapılanması,
 • Tedaviye yönelik hizmetler.

GÜNDÜZ REHABİLİTASYON MERKEZİ (SOZİALTHERAPEUTİSCHE TAGESSTRUKTUR)

Hedef kitle:  ağır ruhsal hastalığı olan yetişkinler ( psikososyal ve / veya bilişsel engelli)

12  hizmet alan ile grup, yapılandırılmış günlük rutin, korumalı bir ortamda sosyal tedavi seçenekleri (sanat, müzik, hayvan destekli eğitim, yemek pişirme, bahçe ve bahçe bakımı, eğitsel oyunlar), dış dünya ile iletişim  (alışveriş, satış pazarları, geziler, eğitim seyahat) sağlanmaktadır.

Kendi duygularını yapılandırırken veya yeni deneyimler ile yeni dünyalar keşfetmek, grup ve sosyal becerilerin artırılması, katılımın geliştirilmesi,  toplum ile entegresyon ,işle ilgili projelerde entegrasyonun sağlanması ve demokrasi hedefler arasındadır.

Zihinsel, bedensel, ruhsal engeli olan kişilerin gündüz yaşamlarını geçirmeleri için açılmıştır. Gündüz rehabilitasyon merkezi. Bu merkezde 12 hasta var. Engelli ayırımı yapılmıyor. Bu hastalar evlerinden kendileri ya da servisle geliyor. Yemek, hayvancılık, seramik gibi iş uğraşı aktiviteleri şeklinde rehabilitasyon hizmeti veriliyor. Ekip 4 personelden oluşuyor. Psikolog, engelli uzman, 1 gönüllü ve terapistten oluşan multiprofesyonel ekip görev alıyor.2 haftada bir müzik terapisti,3 ayda bir psikiyatrist geliyor. Sivil toplum kuruluşu tarafından şirket olarak hizmet veriyor. Ancak finansman belediye fonu  tarafından karşılanıyor.Engel  durumuna göre kuruma para ödeniyor.

Aynı zamanda hastaların kendilerinin gittiği doktorları bulunmaktadır. Burada sabah saat 9’da toplanılarak çalışma programı belirleniyor. Genellikle bireylerin isteklerine göre hareket ediliyor (seramik, yemek, hayvan bakımı vs).  Buradaki hedef engelli bireylerin iş hayatına kazandırmaktır. Merkezde 21 ile 59 yaş aralığında birey bulunmaktadır.  Temizlik için hizmet alanlar gittikten sonra personel gelmektedir. Ağır ruhsal hastalığı olan engelli bireylerin kuruma gelemediği zamanlarda aileleri ile irtibata geçilmektedir. Engelli birey gündüz verilen hizmete 50 gün gelmezse yerini kaybediyor. Ağır ruhsal hastalığı olan bireyler bu kuruma devlet tarafından yönlendiriliyor. Kuruma başvuran kişi ile ilk önce bireysel terapi yapılıyor. Devletten kişi başına ücret alınıyor. Bu ücret engellilik derecesine göre değişmektedir. Bu   kurumun  denetimi belediye ve bakanlıklar (sosyal,aile) tarafından yapılıyor.

Aynı kurumun (KomİT GmbH) daha büyük merkezlerinde 30 kadar hasta bulunmaktadır. Toplamda 10 merkez hizmet vermektedir. Bunun 3’ü yataklı, 6’sı gündüz rehabilitasyon merkezi, 1 tanesi gündüz artı yatılı merkez olarak hizmet vermekte; gerektiğinde evlere de gidilerek yerinde mobil hizmet de verilmektedir. Bu 10 kurumda 220 engelli bireye 180 çalışan hizmet vermektedir. Bu engelli bireylerin 107’si günlük merkezden, 76’sı evde hizmetten kalanı da yataklı hizmetten yararlanmaktadır. Yatılı olan merkezlerin yatak sayısı 19, 12 şeklinde dağılmıştır.

Daha çok bakım ve rehabilitasyon merkezi şeklinde hizmet veriyor. Taburculuk aşamasında hastalar ile bağlantı kuruluyor.1-3 yıl bekleme süresi var. Tüm viyanada 23 kuruluş var.

KoMiT GmbH (Korumalı İşyeri) Ziyaretimiz ( 14.12.2016 )

www.komit.at/pappel.html

 • Akıl hastalığı ve / veya bilişsel bozukluğu olan kişiler için korumalı işyeri,
 • 12-13 kişi iki vardiya halinde çalışmaktadır,
 • Farklı gastronomik alanlarda Faaliyetleri bulunmaktadır,
 • Performansla ilgili ödenek verilmektedir,
 • Standartlar, rutin ve aksiyon sekansları eğitimi, çalışma toplantıları yapılmaktadır,
 • Oy Demokratik Forum,
 • Eğitim ve öğretim günleri.

Bir odun ateş taş fırında,  ücretsiz internet erişimi, Video Gıda – projektör, konserler, kaldırım kafe ve çok daha fazlası ..

20 hizmet alan engelli var. Başlarında 6 kişilik ekip var. Ekipte ağırlıklı 3 yıl engelli özel eğitim almış uzmanlar var. Her engelliye göre eğitim farklı. Buradaki ekip lideri de engelli özel eğitim uzmanı. Ergoterapist Avusturya’da var anacak KOMİT de  ok.

KomiT de hiç tıbbi personel( doktor,hemşire)  yok. Buradaki çalışanlarda hedef rehabilitasyon ve topluma entegrasyon. Hizmet alanlarda geliştirilmesi hedeflenen konular dikkat, konsantrasyon, rol değişikliği.

Burada çalışanlar devletten yine özürlü maaşını almaya devam ediyorlar. Artı harçlık veriliyor.  Çalışanların ruhsal hastalıkları ve dereceleri göz önünde bulundurularak her sabah ve vardiya değişiminde toplantılar yapılarak isteklerine göre ogün çalışacakları yer belirleniyor. Örneğin kafe,mutfak, arka planda ütü,bulaşık veya çamaşır bölümü olabiliyor bu.Gün içinde de istedikleri zaman belli süre dinlenmeleri için hasır dinlenme koltukları bulunuyor.

 

YORUM YAZ