LOK Couture (Korumalı İş Yeri)

LOK Couture (Korumalı İş Yeri)

LOK COUTURE (2.EL MODA-KORUMALI İŞYERİ) ( 19.12.2016 )

www.lokcouture.at

            LOK Couture şu anda işgücü piyasasında bir dayanak bulmak için, ruhsal sorunu olan kişiler için bir istihdam projesidir. Denetimli çalışanlara çeşitli iş çeşitli etkinlikleri sunulmaktadır. Bunlar : bakım, ürün reklamını, ütü, giysi, çamaşır, temizlik sıralama, giysi bağış, pick up ,nakit yönetimi, iş ve iş ofisini temizlik gibi etkinliklerdir. İş dağılımı ortaklaşa bireysel beceri ve ilgi alanları dikkate alınarak yürütülmektedir. Projenin net gelirleri çalışanlara tam olarak ödenmektedir.( LOK Couture istihdam açısından (9 Tagesstruktur §) bir sosyal sigorta hizmeti ilişkisi ancak Viyana Fırsat Eşitliği Yasası ile)

Burası birey odaklı çalışan bir kurum. Kurumun ilk hastası sürekli olarak kurum yöneticilerine “lokomotif “yapmak istediğini söylüyormuş; yöneticiler de hastanın bu isteğinden öne çıkarak kurumun adını lokomotifin ”lok” hecesini kullanarak” Lok Couture” olarak türetmişlerdir. 30 yıldır toplum temelli ve toplumun bir parçası olan LOK kurumu hizmet vermektedir. Lok Couture –korumalı işyerinde 2 grup halinde; sabahtan öğlene kadar bir grup, öğleden sonra akşama kadar ikinci grup seklinde çalışılmaktadır. 4 süpervizör hizmeti veren klinik psikologları görev almaktadır. Kurumda 29 ağır ruhsal hastalığı olan birey çalışmaktadır. Çalışanlar 5’er saat vardiyalı olmak üzere; toplamda haftada 3 gün çalışıyor. Çalışanlar süre olarak sınırlandırılmıyor; süreleri kişinin sağlık durumuna göre esnetilebiliyor. 10 yıldır gelen ruhsal sorunu olan çalışanları olmakla beraber 1 yıldır gelen çalışanları da bulunmaktadır.

Bu kurumun finansal desteği belediye tarafından karşılanıyor. Kurum elde ettiği ücreti masraflardan sonraki kalanı çalışanlara harçlık olarak dağıtmaktadır.

Lok Couture’da çalışanların yeteneklerine göre çalışabileceği işlerde çalışmasına öncelik verildiği, bu konunun çok önemsediği; çalışanların iş seçimi konusunda kesinlikle zorlanmadığının altı çizildi. Kurumda, çalışanların yeteneklerinin farkına varabileceği bir ortamı oluşturarak;  istekleri doğrultusunda  iş ve sosyal hayata alıştırılması amaçlanmıştır. Kurum için önemli olan kişinin dışarıda bir işe yerleştirilemezse bile, kuruma devam etmesinin sağlanması da onlar için çok önemlidir.

LOK Couture mağazasına, hasta yakınlarından ve çevreden duyarlı insanlar tarafından yapılan kıyafet bağışları gelmekte; bu kıyafetler kurumda çalışanlar tarafından yıkanıp temizlendikten sonra; satışa sunulmaktadır. Çalışanlar kurumda bulunan mutfağı kullanarak yemeklerini kendileri yapmaktadırlar. Çalışanlar istedikleri alanda çalıştırıyorlar. Çalışanların bazıları reyonda göz önünde bulunmak istemediklerini söyleyerek mağazanın arka tarafında bulunan mutfak ve yemekhane bölümünde çalışabilmektedirler… Çalışanlar ile psikologlar sürekli iletişim halinde olduklarını ve haftada en az iki gün mevcut sorunlar hakkında toplantı yapılmaktadır. Gruplar her vardiyada tekrarlanmaktadır. Çalışanlar haftada en az  3 gün işe gelmek zorundalar. Gelmedikleri takdirde mümkün olduğu kadar çalışanla konuşup sorunu varsa çözmeye çalışılmaktadır. Daha çok hastalık odaklı değil, günlük sorunlar konusunda iletişim kurulmaktadır.

İşyerine ruhsal sorunu olan bireyler psikiyatristleri tarafından yönlendirilmektedir. Genelde psikoz tanısı ağırlıkta olan bireyler yönlendirilmektedir. Kaç kişi geldiğini, hizmet aldığını, ne kadar sürede çalıştığını belediyeye bildiriyorlar.  Burada tedaviden çok işe odaklı çalışılmaktadır.

YORUM YAZ