Pro mente “Die Caterie” ( Korumalı İşyeri )

Pro mente “Die Caterie” ( Korumalı İşyeri )

PRO MENTE Wien  “DIE CATEREi” ( Korumalı İşyeri ) Ziyaretimiz ( 15.12.2016 )

www.promente-wien.at/arbeit/die-caterei-das-catering.html

 

İSTİHDAM PROJESİ

Promenete Wien psikolojik sosyal sağlık derneği olup; sosyo-ekonomik istihdam projeleri Kamu İstihdam Servisi Viyana tarafından finanse edilmektedir.

“Die Caterei”  projesinin amacı,  açık  işgücü piyasasına  engelli  bireylerin entegre edilmesi amacıyla sosyo-ekonomik istihdam operasyonu yürütmektir.

Viyana merkezde bulunan kuruluş ruhsal hastalığı olan ve engelli bireylerin çalıştığı, catering hizmeti veren bir restoranttır. Özel bir kuruluş olup; 3 şubesi bulunmakta; 2 korumalı işyeri niteliğinde restroant ve marketten oluşmaktadır.

Ziyaret ettiğimiz restorandaki çalışanlardan 42 kişi hastalığı olan bireylerden oluşmakta; bu çalışanların dışında 10 kişi sabit çalışan olarak bulunmaktadır. Sabit çalışan 10 kişiden 1 yönetici, 2 tane psikolog, 3 aşçı, 2 servis çalışanı, 2 catering uzmanı ve 1 sekreter bulunmaktadır. Toplam 52 çalışan bulunmaktadır.

Bu işletmede çalışanlar iş bulma kurumundan buraya yönlendirilmekte, iş bulma kurumuyla ortak hareket edilmektedir. Çalışanların %40-50’si ruhsal hastalığı ve bedensel engeli olan personelden oluşmaktadır.  Çalışanlardan 10 kişi sürekli çalışmakta; 32 kişi ise 9 ay çalışıp iş hayatı için gözlemlenip; eğitim alıp meslek edindirilip, daha sonra gerçek bir işyerine yönlendirilmektedirler. Kişiler 9 ay çalıştıktan sonra sürekli bir işe yerleştirilemezse, işsiz kalabilmekteler. İşsizlik maaşının 900euro civarında olması nedeniyle birçok kişi çalışmamayı tercih edebilmektedir. Sürekli çalışan 10 kişiden 1 tanesi işe yerleştirilme konusunda çalışanların takibini yapmaktadır. Önce staj ayarlanmakta; iş görüşmeleri yapılmaktadır. 2016 yılı içerisinde 18 çalışan sürekli bir işe yerleştirilmiştir… Bu sayının yüksek bir rakam olduğu ifade edilmektedir. İş bulamayanları tekrar iş kura yönlendirilmektedir. Sözleşme iş bulma kurumu ile yapılıyor. Hedef % 25 işe yerleştirmek . En az 32 kişi çalıştırmak zorundalar.

Hastalığı olan bireylerde çalışmanın verdiği moral, motivasyonun çok net biçimde gözlemlendiği;  çalışma sürecinin tedavilerine destek olduğunu ifade edilmektedir. Eğitim seviyesi düşük olanlar catering firmasında, eğitim seviyesi yüksek olanlar market ve cafe bölümünde çalımaktadır.

Bu korumalı işyerinin giderlerinin %50’si devlet tarafından (iş kurumu); kalan giderlerin yarısı ise işyeri tarafından karşılanmaktadır. Bu restorant 800 çalışanın bulunduğunu büyük iş merkezinin alt katında (giriş katı) yer almakta ve iş merkezinden yaklaşık 300 kişi öğle yemeğini buradan yemekte; ayrıca catering servisi yapılmakta ve gelirin büyük bir kısmı da bu hizmetlerden karşılanmaktadır.

İşe yerleştirilemeyen gruplardaki sorunlar, genelde ailesel, sağlık sorunları, çalışmak istememeleri nedenlerinden kaynaklanmaktadır. Çalışmak istememelerinin büyük nedeni de devletin işsizlere verdiği ücretin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

İşyerinde çalışanlarla İki haftada bir bireysel görüşme yapılmakta; bu görüşmelerde tedavileri veya yaşantıları konuşulmaktadır.

Psikiyatrik hastalığı olanlardan Bipolar Bozukluk, Depresyon, Şizofreni tanısı olan çalışanları da bulunmaktadır. Burada çalışan ağır ruhsal hastalığı olan bireylere iş sonunda herhangi bir sertifika verilmemektedir. Çünkü sertifika verildiğinde diğer gittikleri kurumlarda damgalamaya sebep olabileceği düşünülmektedir. Sertifika yerine iş karnesi verilmektedir. Daimi işe yerleştirilenler,  1 aylık staj süresi sonunda daimi işlerine başlamaktadırlar. Korumalı işyerinde çok nadir durumlarda hastalığı nedeni ile doktoruyla irtibata geçme ihtiyacı duyulduğu ifade edilmektedir. Viyana’da 20 korumalı işyeri var.

 

YORUM YAZ