Proje Adı : Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli Eğitici Eğitimi

Program Adı : Erasmus+ Yetişkin Eğitimi

Proje Uygulama Tarihi: 31 Aralık 2015 – 30 Aralık 2016

Proje Özeti:

Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, toplum temelli ruh sağlığı modelinin Türkiye’ de ilk defa uygulandığı merkez olup 6 yıldır verdiği hizmetlerle Türkiye’ de ki  diğer açılan merkezlere ışık tutmuştur.  Merkezimiz Türkiye’de bir ilk olması dolayısıyla pek çok yeniliği de bünyesinde barındırmaktadır. Ancak dünya standartlarında, daha kaliteli ve uluslararası hizmet sunabilmek amacıyla kurumların dünya çapındaki örneklerinin yerinde incelenmesi önem arz etmektedir.

Bu anlamda projemizin amaçları; toplum temelli ruh sağlığı modelinin en önemli unsurlarından olan toplum ruh sağlığı merkezi, korumalı ev ve korumalı işyerlerinin incelenip, gerekli eğitimler alınarak bu modellerin öncelikle ilimize uyarlanması sağlamaktır. Hareketlilik yapılacak ülkelerin vereceği eğitimler, buna bağlı olarak da oluşturacak eğitim modülleri ile Türkiye’ de toplum temelli ruh sağlığı alanında yeni bir çığır açılacaktır. Proje ekibi içerisinde yer alan katılımcılar, proje kapsamında elde ettikleri deneyimlerle farklı ve daha geniş bir bakış açısı kazanmış olup, yeni hizmet modelleri oluşturma aşamasında etkin rol alabileceklerdir.  Ayrıca katılımcılar aldıkları eğitimler aracılığı ile Türkiye’de ki diğer illerde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile de tecrübe paylaşımında bulunabilecek ve bilgi aktarımı sağlanacaktır. Katılımcıların yanı sıra, projenin faydalanıcısı olan ruhsal engelli hastalarımızın da toplumsal yaşamda daha üretken hale gelmeleri sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı’ nın vizyonunda belirttiği gibi kişilerin sağlık hizmetine en kolay ve kısa yoldan ulaşmaları temel esastır bu da ancak Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu anlamda hareketlilik yapılacak ülkelerdeki uygulamaların yerinde incelenmesi, yeni açılacak merkezlerin en doğru şekilde yönlendirilmesine de katkı sağlayacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi düşünülmekte toplum temelli ruh sağlığı modelinde kendini geliştirmekte olan kişilerden seçilecektir.

Hedeflenen amaçlar doğrultusunda proje kapsamında; hareketlilik yapılacak kurum ve kuruluşlarda gözlemler yapılacak, örnekler yerinde incelenecek, kurum personelleri ile mevcut kurumların kuruluş ve işleyişlerine dair görüşmeler yapılacaktır. Elde edilen bilgiler ve alınan eğitimler doğrultusunda raporlamalar yapılarak, ilimizde ve daha sonrasında da ülkemizde yeni hizmet modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca katılımcıların edindikleri bilgi, beceri ve deneyimler ile merkezimizin eğitim müfredatı ve metodları yeniden düzenlenecektir. Türkiye’ de diğer illerde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ile de iletişime geçilerek bilgi paylaşımında bulunulacak ve eğitimler verilecektir. Katılımcılar edindikleri bilgiler ile ülkemizde henüz gelişim gösteremeyen korumalı işyerleri ve korumalı evlerin ilimizde kurulmasına öncülük edecek ve ülke çapında da yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

YORUM YAZ